Finansdepartementet

Avdrag för utdelning på insatsemissioner

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 14:28 CEST

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag att kooperativa ekonomiska föreningar ska dra av utdelning som lämnas på insatsemitterat kapital. Avdrag ska även göras för den del av det emitterade kapitalet som betalas till medlemmen vid dennes utträde ur föreningen. Medlemmen skall inte beskattas för det emitterade kapitalet vid emissionstillfället utan först när han avgår som medlem eller föreningen likvideras.

Syftet med förslaget är att förbättra de kooperativa ekonomiska föreningarnas möjligheter till självfinansiering.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Johan Svanberg
Dep.råd
08-405 16 01

Karl-Henrik Bucht
kammarrättsassessor
08-405 20 58