Radar Ecosystem Specialists

Avega Group och Radar Group startar gemensamt bolag

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 07:15 CEST

"Vårt samägda bolag kommer att ge IT-beslutsfattare faktabaserat stöd för att kunna utveckla sin roll, sin verksamhet och sina operativa utmaningar. Det kommer att stärka vår insikt och våra utvecklade modeller ytterligare och gör det nu möjligt för oss att konkurrera med de stora internationella aktörerna inom området rådgivning på det lokala och det nordiska planet”, säger Hans Werner VD, Radar Group International.

"Bolaget kommer att erbjuda specialistkonsulter inom området strategisk IT-rådgivning. Vi kommer att använda ett antal beprövade modeller som hjälper de ansvariga att skärskåda och jämföra sina verksamheter för att se var de kan göra förbättringar ", säger Mats Schultze, ansvarig för nya verksamheter inom Avega Group.

Avega Groups VD Jan Rosenholm ser den nya samägda verksamheten som ytterligare en pusselbit som kommer att stärka koncernens erbjudande. "Detta ger en mycket spännande möjlighet att hjälpa våra kunder att optimera sin IT-verksamhet på en övergripande nivå. I enlighet med Avega Groups strategi kommer verksamheten att bedrivas i ett separat dotterbolag. Vi förstärker vår position som ledande leverantör av specialistkonsulter och täcker nu större delen av IT-spektrat", säger Jan Rosenholm.

Stockholm den 13 september 2010, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: +46 (0)8 407 65 00

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är
att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2007 noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX. Certified Adviser för Avega Group AB är Remium AB. Avega Group AB har ca 270 anställda och är etablerade i Stockholm, Malmö och Göteborg.
För mer information, besök www.avegagroup.se.

Radar Group är nordens ledande leverantör av faktabaserad insikt för IT-branschens beslutsfattare. Genom en unik täckning av IT-branschens ekosystem kan Radar erbjuda syndikerade rapporter och strategisk analys till IT-beslutsfattare i alla verksamheter till IT-leverantörer samt till institutionella investerare i den nordiska IT-sektorn. För mer information, besök www.radargroup.se