Avega Group AB

Avega Group startar ny verksamhet inom strategi & management

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 13:50 CET

Avega Group får tillökning till sina specialistområden och det nya tillskottet verkar inom strategi
& management konsulting. Företaget fokuserar på organisations- och kapacitetsutveckling.
Målsättningen är att hjälpa företag och organisationer med strategisk verksamhetsutveckling och att uppnå bestående förändring.

”Vårt tillvägagångssätt bygger inte på generaliseringar utan på att undersöka och utvärdera vad det är som skapar de förutsättningar för just det här bolagets existens, deras marknad och marknadsandel. Med specifik kunskap om bolagets nuvarande struktur och rådande marknad kan vi förmedla strategisk rådgivning som ökar deras förmåga att nå bestående framgång och goda utvecklingsmöjligheter” säger företagets VD Helena Hörnebrant.
I enlighet med Avegas strategi kommer verksamheten att bedrivas i ett separat nystartat dotterbolag.

”Härmed breddar vi vårt erbjudande och förstärker vår position som ledande leverantör av specialistkonsulter” säger Jan Rosenholm, VD på Avega Group.
Stockholm den 14 januari 2010, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
tel: +46 (0)8 678 81 00

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är
att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång.
Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi
förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på
kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma.
Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2007 noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX.
Certified Adviser för Avega Group AB är Remium AB. Avega Group AB har ca 240 anställda och är etablerade i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
För mer information, besök www.avegagroup.se