Avega Group AB

Avega Group tecknar ramavtal med Folksam

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 09:10 CET

Avega Group har tecknat ramavtal med Folksamkoncernen, med alla dotterbolag, för inköp av IT-relaterat konsultstöd. Avtalet löper i ett år och omfattar IT-konsulttjänster inom systemutveckling, infrastruktur, SAP, projektledning med huvudfokus på systemutveckling.

Folksam grundades 1908, har drygt 3 800 medarbetare och är ett kundägt försäkringsbolag.
”Folksam har valt att teckna ramavtal med Avega för att Avega besitter en bred kompetens inom många för Folksam viktiga områden. Avega har visat sig vara en stabil leverantör som besitter egenskaper som borgar för ett långt samarbete” säger Patrik Ek, Inköpare på Folksams IT Stab.

”Det är givetvis väldigt roligt att få ett kvitto och uppskattning på de insatser vi gjort. Ramavtalet är en viktig del i Avegas strategi att öka förtroendet i samarbetet vi har med våra viktigaste kunder” säger Avega Groups VD Jan Rosenholm. Avega ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Folksam. ”Vi är övertygade att ­Avegas matchningsprincip, att alltid hitta den bäst lämpade personen till rätt uppdrag är något som uppskattas av alla våra kunder” avslutar Jan.

Stockholm den 2 februari 2010, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: +46 (0)8 407 65 00

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att
matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång.
Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi förmånen
att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet
och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma.
Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2007 noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX. Certified Adviser
för Avega Group AB är Remium AB. Avega Group AB har ca 240 anställda och är etablerade i Stockholm, Göteborg
och Malmö.
För mer information besök www.avegagroup.se