Svensk Handel Avesta

Avesta Handel – så heter vi numera!

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2012 10:00 CEST

Svensk Handel Avesta har bytt namn till Avesta Handel. Varför, undrar säkert många? Föreningen, som i begynnelsen hette Avesta Köpmannaförening, vill genom namnbytet visa att vi är en fristående och självständig förening, som kan agera på egen hand utan att förväxlas med riksorganisationen Svensk Handel. Vi avser, med denna åtgärd, stärka den egna identiteten, men självklart har vi fortsatt en god samverkan med Svensk Handel, som kan ge oss nödvändig support, när vi så önskar.

 

Avesta Handels syfte och verksamhet:

  • Driva utvecklingsfrågor för handeln lokalt och vara en naturlig kontakt för politiker och tjänstemän i frågor som rör handeln i kommunen.
  • Samverka med andra aktörer i det lokala näringslivet för att bevaka den lokala handelns intressen.
  • Verka för att handeln på orten är representerad i relevanta nätverk.
  • Företräda handelsföretagens allmänna branschintressen och ej låta enskilda särintressen eller andra politiska åsikter förknippas med föreningens syfte.

 

Finns det frågor med anledning av denna information v.v. kontakta undertecknad.

Med vänliga hälsningar!

 

Carina Ferm Lindberg

Ordförande i Avesta  Handel

Tel: 070-6247724

E-post: carina.avesta@colorama.se