Avesta kommun

Avesta möter omvärlden – Höstkickoff för Avestas näringsliv

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 12:55 CEST

Hur ser dagsläget och framtiden ut för våra basindustrier? Och vad är näringslivets uppfattning och förväntning på konjunkturen? Det här är frågor som Tillväxt Avesta vill hjälpa till att besvara och arrangerar därför en Kick Off/Temakväll i Verket 7 september för Avestas Näringsliv.

På plats kommer Outokumpus platschef Pål Åström och Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall tillsammans med Stora Enso Fors tf platschef Linda Stinessen att vara, som alla informerar om dagsläge och framtid för våra två största basindustrier i Avesta.

Till mötet har också Johan Kreicbergs från Swedbank inbjudits. Samma morgon presenterar han årets Småföretagarbarometer 2017, för riksmedia och intresserade. På vår Kick Off kommer han att från denna purfärska undersökningen kunna ge en bild av hur företagarna i landet ser på nuläge och framtid.

Bakom Småföretagarbarometern som publiceras en gång per år, står Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund. Undersökningen omfattar 4 000 företaget inom det privata näringslivet med upp till 49 anställda. Därmed är det företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i de redovisade indexen för konjunkturen.

Kick Offen inleds kl 18.30 med att mötesdeltagarna bjuds på soppa med bröd och kaffe. Mötet beräknas vara avslutet kl 20.30.

För frågor kontakta gärna Carina Emtebrink 0226 -64 50 36 eller via mejl: carina.emtebrink@avesta.se.

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.