Avesta kommun

Avesta växer så det knakar

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 17:39 CEST

Dagsfärska siffror från SCB visar att Avesta kommun haft en positiv befolkningsutveckling även under det andra kvartalet 2015. Mellan 1 april och 30 juni växte Avestas befolkning med ytterligare 167 personer. Lägger man ihop det med siffrorna från första kvartalet så ser man en ökning med hela 308 personer under första halvåret. Det innebär att Avesta kommun nu har länets största befolkningsökning och står för nästan en tredjedel av Dalarnas totala befolkningsökning. Kopplar man det till befolkningens storlek så är det den åttonde största procentuella ökningen i Sverige.

Av de 827 personer som under 2015 valt att flytta till Avesta kommer 107 från Dalarnas län, 470 från övriga Sverige och 250 från utlandet. (Läs fullständig statistik från SCB här.)

- Det är jättepositiva siffror. Nu ser vi resultat av det arbete vi lagt ner i utvecklingsprojektet Avesta 2020. Fler och fler väljer att flytta till Avesta! Vi har förstås bra förutsättningar genom vårt geografiska läge - närheten till Mälardalen och Stockholm till exempel. Men det geografiska läget är ju inte nytt och att en mindre kommun växer är inte hur det normalt ser ut idag, så jag vågar säga att den positiva utvecklingen är kopplad till vårt utvecklingsarbete ”Avesta 2020”, säger Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande i Avesta.

Projektet Avesta 2020 kom till i samband med Outokumpus stora varsel hösten 2011. Plötsligt skulle Outokumpus arbetsstyrka minska med nästan en fjärdedel. Mycket för en kommun som Avesta, och jämförbart med nedläggningen av Saab i Trollhättan – i förhållande till folkmängden.

- Hur Avesta skulle se ut framöver var en fråga vi hade haft med oss länge, men Outokumpus varsel blev som en katalysator. I kriser föds kreativitet, menar Lars Isacsson.

Kort därefter hade förtroendevalda och tjänstemän hittat en tydlig målbild och utvecklingsprojektet Avesta 2020 startades upp 2012. Målet är Avesta kommun ska ha 25 000 invånare år 2020 och projektet omfattar flera satsningar som ska bidra till en positiv befolkningsutveckling. Utvecklad bostadsmarknad, fler arbetstillfällen, ökat nyföretagande, medflyttarservice och förenklad arbets- och studiependling är bara några av satsningarna i projektet. (Läs mer om projektets fokusområden här.)

Nya utmaningar

Med anledning av den positiva befolkningsutvecklingen behöver det enligt prognosen byggas ca 150 nya bostäder per år i Avesta. Kommunen står redo med planlagda attraktiva tomter och man för dialog med flera externa byggherrar som visat intresse för Avesta. Lars Isacsson hoppas se många byggkranar i Avesta de kommande åren.

Det är klart att det är en utmaning att växa så det knakar och behöva bygga tio nya förskoleavdelningar på kort tid, som vi fått göra, men det är ett angenämt problem. Det är inte roligt att behöva lägga ner verksamheter. Om vi inte gjorde de här satsningarna skulle det till slut bli mindre av allt. Det finns inget alternativ, så vi har helt enkelt bestämt oss för att växa, avslutar Lars Isacsson.

Om den positiva trenden håller i sig kan Avesta få en ännu större befolkningsökning än förra året. 2014 växte Avestas befolkning med 440 personer.

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.