Avesta kommun

Avestamodellen 3.0 - så har samverkan blivit bättre

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2017 18:45 CET

Från och med den 1 januari 2017 har bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen på Avesta kommun samarbetat utifrån en ny modell när det gäller barn och unga i behov av särskilt stöd. Det nya arbetssättet kallas Avestamodellen 3.0. Det är en förbättrad version av de tidigare samverkansmodeller som Avesta kommun arbetat utifrån sedan år 2003.

-Vi samarbetar och hjälps åt med insatser kring de barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd eller som far illa eller riskerar att fara illa. Samarbetet rör exempelvis öppenvården, elevhälsan med förstärkta skolgrupper samt det förebyggande arbetet med alkohol och droger bland unga och att skapa trygghet där barn och unga rör sig, berättar Carina Johansson, chef på omsorgsförvaltningen.

“Blås grönt” är en av de lyckade satsningar som kommit av samverkan. Det är en tävling som går ut på att blåsa grönt i en alkoholmätare som brukar genomföras i anslutning till Avestafestivalen.

- Det blir en grej för ungdomarna att vara nyktra och hela gymnasieklasser deltar, berättar Carina Johansson.

Några av nyheterna i modellen är nya, tydligare riktlinjer för de olika insatserna, en ny organisation för socialtjänstens öppenvård och ett nytt rektorsområde för särskolan och gymnasiesärskolan. Vid framtagandet av riktlinjerna har arbetsgrupper bildats, bestående av medarbetare från organisationen i syfte att förankra riktlinjerna.

- Förbättringarna har vi arbetat fram genom erfarenheter, resultat från enkätundersökningar och genom att utgå från individens behov, berättar Björn Hansson, bildningschef. Till exempel ska den nya organisationen bidra till att beslutsfattandet och kommunikationen utvecklas och blir ännu mer verksamhetsnära.

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.