AvestaPolarit AB

AvestaPolarit fortsätter med valsning inom Degerfors Stainless

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 15:39 CEST

AvestaPolarit fortsätter med valsning inom Degerfors Stainless

AvestaPolarit har idag informerat fackliga företrädare och medarbetare om avsikten att fortsätta valsningsverksamheten i Degerfors Stainless regi. Tidigare fanns planer på att stänga ämnesvalsverket i samband med nedläggningen av stålverket, vilket enligt tidigare beslut kommer att ske i slutet av september. Utgångsmaterialet för ämnesvalsverkets fortsatta drift kommer efter nedläggningen av stålverket i Degerfors att tillverkas vid koncernens stålverk i Sheffield.

Enligt det strategibeslut som togs i augusti 2001, vilket innebar att tillverkningen av s.k. långa produkter (billets och blooms) skulle flyttas från Degerfors till Sheffield i Storbritannien. Ursprungsplanen var att utnyttja legovalsningskapacitet hos Corus för den valsade delen av produktprogrammet. Mot bakgrund av den senaste tidens offentliggöranden från Corus har AvestaPolarit valt fortsätta nuvarande produktion i Degerfors.

Inom AvestaPolarit har den lokala ledningen vid Degerfors Stainless utarbetat ett konkurrenskraftigt förslag till fortsatt verksamhet vid ämnesvalsverket, vilket nu har antagits av AvestaPolarits koncernledning. Fortsatt verksamhet inom denna nya affärsenhet beräknas innebära att cirka 50 personer kommer att beredas arbete.

Den totala övertaligheten som i augusti 2001 uppgick till 330 personer har fram till idag minskats till omkring 225 personer, bl.a. genom expansionen inom Hot Rolled Plate och planerade förtidspensioneringar. Övertaligheten efter dagens beslut kommer därför att uppgå till cirka 175 personer.

Dagens beslut innebär en unik möjlighet för Degerfors. Tidigare har en expansion av verksamheten inom Hot Rolled Plate aviserats och nu behåller affärsenheten Long Products delar av sin affärsverksamhet på orten. För Degerfors innebär detta en fortsatt utveckling av verksamheten inom Long Products och Hot Rolled Plate.

Kontaktpersoner för ytterligare information:
Peter Holes - Senior VP Long Products
Tel: +44 (0)114 261 3444 eller +44 (0)7715 011 059
e-mail: peter.holes@avestapolarit.com

Peter Samuelsson - General Manager - Degerfors Stainless
Tel: +46 (0)586 47067 eller +46 (0)70 656 734
e-mail: peter.samuelsson@avestapolarit.com

Leif Rosén - Senior VP Hot Rolled Plate
Tel:+46 (0)586 47 600 eller +46 (0)70 330 4186
e-mail: leif.rosen@avestapolarit.com