Avfall Sverige

Avfall Sverige välkomnar miljöministerns initiativ om nya regler inom avfallsområdet

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 09:11 CET

Miljödepartementet har arbetat fram ett förslag om övergripande nya regler inom avfallsområdet.

– Avfall Sverige välkomnar det initiativ som nu tagits av miljöminister Karolina Skog, säger Claes Thunblad, ordförande i Avfall Sverige, och till vardags kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

– Avfall Sverige företräder kommunerna inom detta område och de senaste årens dödläge i ansvarsfrågorna riskerar att permanentas om inget görs. Det är nu viktigt att politiken nationellt kan samlas kring en långsiktig lösning, säger Claes Thunblad.

Förslaget går i korthet ut på att kommunerna ges ansvar för insamling och återvinning av allt hushållsavfall, inklusive förpackningar och returpapper och att marknaden för verksamheternas hushållsavfall omregleras. Utöver detta föreslås skärpta krav för ökad insamling av matavfall och textilavfall samt att vissa frågor om servicegrad och styrmedel kring förbränning av avfall utreds vidare.

– Kommunerna har ett plan­monopol och därför de rätta förutsättningarna för att ta ett helhetsansvar. Ingen annan aktör skulle kunna göra det.

Det säger miljöminister Karolina Skog i en intervju i Dagens Nyheter i dag.

– Förslaget om att ändra producentansvaret till ett kommunalt ansvar är långtgående, men kanske inte helt ologiskt. Kommunerna står närmast medborgarna och kan utveckla återvinningen också tillsammans med åtgärder för att förebygga och återanvända mer. Det kan inte uteslutas att det behövs fortsatt något ekonomiskt styrmedel, typ en förpackningsavgift, som stimulerar tillverkarna till bättre produkter, säger Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige.

Läs mer på Avfall Sveriges hemsida

För mer information kontakta

Weine Wiqvist, VD, weine.wiqvist@avfallsverige.se, 070-893 15 99

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, acg@avfallsverige.se eller 070-662 61 28

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.