Avfall Sverige

Avfallsbranschen möts i Göteborg

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2012 15:01 CEST

• Leder avfallsutredningens förslag till att uppfylla samhällets miljömål?

• Vart är avfallsmängderna på väg – ner eller upp?

• Vilken är den senaste teknikutvecklingen inom avfallshanteringen?

Det är tre högaktuella frågor, som vi kommer att få svar på i morgon, då Avfall Sverige håller sitt årsmöte i Göteborg. Drygt 600 personer från hela landet samlas då för avfallsbranschens största årliga möte.

Frågan om avfallsutredningens förslag kommer upp till diskussion på förmiddagen. I debatten deltar Ronnie Ljung, ordförande i Kretsloppsnämnden, Göteborgs Stad, Lars Ekecrantz, som leder regeringens avfallsutredning, Åsa Domeij, miljöchef på Axfood och Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Under eftermiddagen presenteras den alldeles färska statistiken över hushållsavfall i Sverige. Avfallsmängden har sjunkit några år i rad, hur ser trenden ut nu? Upp eller ner? Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist ger besked.

Årsmötet hålls på Folkets Hus i Göteborg och i anslutning till konferensen visar ett 30-tal av Avfall Sveriges företagsmedlemmar upp sina senaste produkter och tjänster på den traditionella Avfall Sverige-utställningen. Det är här branschens nyheter visas först!

Tider:

Kl 10-12 Avfallsutredningen presenteras och debatten följer därefter.

Kl 13-13.30 Pressträff där Weine Wiqvist presenterar den nya avfallsstatistiken.

Kl 8-15.30 Avfall Sverige-utställningen pågår.

Plats:

Draken/Folkets hus, Järntorget i Göteborg

Anmäl deltagande till kommunikationschef Anna-Carin Gripwall via mail till acg@avfallsverige.se eller telefon 070-662 61 28


Avfall Sverige är branschorganisation för avfall och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. Våra medlemmar ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Avfall Sverige representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.