Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

Avgifter är inte lösningen, Krantz

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:05 CET

Idag presenterar regeringen och ansvarig minister, Tobias Krantz, en
proposition med förslag på att ta ut avsevärda avgifter av studenter från länder utanför Europa. Sveriges förenade studentkårer tar avstånd från detta förslag och menar att det inte gynnar svensk utbildning utan snarare försämrar kvaliteten och inte kommer att leda till ökade resurser.

– Detta är inte en kvalitetssatsning som ministern hävdar. Det är istället ett hot mot internationaliseringen av högre utbildning i Sverige, menar Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

SFS föreslår istället en reell utbildningssatsning med en kvalitetsreform av grundutbildningen inom högskolan i Sverige med en ökning av anslagen med totalt 2 miljarder kronor årligen. Detta skulle med en successiv infasning på 0,5 miljarder kronor årligen fram till 2014 ge en samlad kostnad på 5 miljarder kronor för nästa mandatperiod, en tredjedel av kostnaden för forskningspropositionen.

– Regeringen borde ta sitt ansvar och genomföra en kvalitetsinriktad
grundutbildningsreform som säkerställer minimum 15 timmars lärarledd tid per vecka. Det ger utbildningskvalitet bland annat genom att öka genomströmningen, effektivisera studietiden och bredda mångfalden inom den högre utbildningen. Pengarna finns, det handlar om prioriteringar, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

För kommentarer kontakta:
Klas-Herman Lundgren, 070-54 57 045, ordförande Sveriges förenade studentkårer

Mer information:
Henrik S-Karlsson, 070-54 57 066, kommunikationsansvarig

SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet.

SFS består av en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag över femtio medlemskårer, vilka omsluter sammanlagt omkring en kvarts miljon studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på det nationella och internationella planet.