Utbildningsdepartementet

Avgifter för utländska studenter införs höstterminen 2011

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:07 CET

Regeringen lämnar idag över propositionen Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter till riksdagen.

- Utbildning är numer en global marknad. På den marknaden bör Sverige konkurrera genom att erbjuda utbildningar av hög kvalitet, inte genom att bjuda på gratis utbildning, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

Avgifterna kommer att gälla för studenter utanför EU/EES-området. Universitet och högskolor ska själva bestämma hur hög avgiften ska vara utifrån principen om full kostnadstäckning.

I samband med att avgifter införs föreslår regeringen att två stipendiesystem sjösätts.
Det ena, som till en början omfattar 30 miljoner per år, riktar sig till studenter i de 12 länder som Sverige har långsiktigt biståndssamarbete med. Stipendierna kommer att administreras av Svenska institutet.
Det andra stipendiesystemet som 2011 omfattar 30 miljoner och från och med 2012 kommer att vara 60 miljoner per år riktar sig till särskilt kvalificerade studenter. Pengarna kommer att fördelas till universitet och högskolor som därefter själva fördelar stipendierna till studenter.

- Utländska studenter är en tillgång för den svenska högskolan. Genom att vi slutar bjuda alla, även de som kan betala, på gratis utbildning kan vi nu satsa särskilt på studenter från våra biståndsländer och på särskilt duktiga studenter. Detta är ett mycket mer effektivt sätt att använda svenska skattepengar, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

Avgifterna ska införas till höstterminen 2011.Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Tobias Krantz
08-405 38 77
070-772 74 47