Statistiska centralbyrån, SCB

Avgifter/ hyror i nybyggda lägenheter 2011: Ökning av hyran för nybyggda flerbostadshus

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 10:06 CEST

Hyran för nybyggda hyresrätter i flerbostadshus 2011 har ökat med ca 4 procent jämfört med 2009. Insatsen för nybyggda bostadsrätter har under samma period ökat med ca 2 procent för flerbostadshus, medan den minskat med ca 6 procent för småhus.

Avgiften för bostadsrätter har gått ner

Avgiften per kvadratmeter boarea i riket för nybyggda bostadsrätter i flerbostadshus och småhus har i snitt minskat med ca 8 procent. För bostadsrätter i småhus har avgiften gått ner med ca 14 procent och för bostadsrätter i flerbostadshus var minskningen ca 7 procent. Regionalt är nedgången störst i Stor-Göteborg.

Hyran per kvadratmeter boarea i riket för nybyggda hyresrätter i flerbostadshus 2011 har ökat med ca 4 procent jämfört med 2009. Ökningen märks särskilt i Stor-Göteborg och i kommuner utanför storstadsområdena. Hyran för nybyggda hyresrätter i småhus var i princip oförändrad jämfört med 2009.

Insatsen har ökat för flerbostadshus

För de bostadsrättslägenheter i flerbostadshus som färdigställdes under år 2011 var insatsen i genomsnitt 2 122 000 kr. Jämfört med år 2009 blir ökningen ca 2 procent. Genomsnittspriset för en nybyggd bostadsrättslägenhet i ett småhus har minskat med ca 6 procent mellan 2009 och 2011 till 2 059 000 kr.

I snitt var insatsen 2 119 000 kr oavsett hustyp. År 2009 var insatsen
2 093 000 kr på riksnivå. Insatsen för en lägenhet har år 2011 minskat i storstadsområdena och ökat i kommuner utanför storstadsområdena, jämfört med 2009.

Definitioner och förklaringar

Statistiken beskriver läget för nybyggda bostadslägenheter med hyres- och bostadsrätt. Huvuddelen av redovisningen avser bostadslägenheter på den öppna marknaden. Från och med 2008 års resultat  ingår inte statistik över kategoribostäder (student- och vårdbostäder). Seniorboende och 55+-bostäder och kollektivbostäder redovisas som bostads- och hyresrätter.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostads- och fastighetsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Malin Sundberg
Tfn 08-506 941 62
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Jonas Jonsson
Tfn 08-506 940 65
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.