Statistiska centralbyrån, SCB

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2007: Kraftig prisökning för nybyggda bostadsrätter

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:36 CEST

Insatsen har ökat från år 2006 till 2007 med cirka 40 procent för småhus med bostadsrätt och med cirka 15 procent för flerbostadshus. Hyran och avgiften i flerbostadshus har i princip stått stilla medan den ökat för småhus med hyresrätt.

Avgift/hyra per kvadratmeter boarea för flerbostadshus i både bostadsrätt och hyresrätt är i stort sett desamma år 2007 som år 2006. För småhusen i de båda upplåtelseformerna har dock avgiften per kvadratmeter minskat med 5 procent, medan hyran per kvadratmeter har ökat med 7 procent. Bostadsrätternas minskning kan bero på att snittarean ökat från 106 till 114 kvadratmeter.

Insatserna har ökat kraftigt
Insatsen för de bostadsrättslägenheter (småhus och flerbostadshus sammantaget) som färdigställdes under 2003 låg på i genomsnitt 1 435 000 kr. För de bostadsrättslägenheter som färdigställdes under år 2007 var insatsen i genomsnitt 1 591 000 kr. Jämför man med år 2006 blir ökningen 17 procent mot 11 procent från år 2003. En förklaring till ökningen kan vara att det byggs mer exklusiva lägenheter på attraktiva sjönära platser, vilka ofta har höga markkostnader p.g.a. sanering av tidigare industri- och hamnområden.

När det gäller den kraftiga ökningen av insatsen för småhus kan förklaringen vara att Stor-Stockholms andel ökat från 13 procent till 21 procent. År 2006 var insatsen 1 331 000 kr och år 2007 var den 1 845 000 kr på riksnivå. På regional nivå är det stora skillnader. I Stor-Stockholm var motsvarande ökning 50 procent, från 1 851 000 kr till 2 774 000 kr. För Stor-Göteborg och kommuner med mindre än 75 000 invånare var ökningen 30 procent.

Fortsatt låg andel outhyrda/osålda lägenheter
På riksnivå är andelen outhyrda/osålda under 1,5 procent. I Stor-Stockholm är andelen outhyrda/osålda mycket nära noll. När det gäller kommuner med mindre än 75 000 invånare är ca 3,5 procent outhyrt/osålt. Resten av landet har en andel outhyrt/osålt på mellan 1 och 2 procent. Om man tittar på olika boendeformer så har hyresrätter något högre andel outhyrt. Däremot finns det inga outhyrda småhus med hyresrätt.

Byggandet av kategoribostäder har minskat
I jämförelse mellan år 2006 och år 2007 har byggandet av studentbostäder minskat med drygt 50 procent. Även byggandet av vårdbostäder har minskat under denna period.

Definitioner och förklaringar

Statistiken beskriver läget för nybyggda bostadslägenheter med hyres- och bostadsrätt. Huvuddelen av redovisningen avser bostadslägenheter på den öppna marknaden. Det finns även viss statistik över kategoribostäder (studentbostäder och vårdbostäder) publicerade på SCB:s webbplats. Seniorboende och 55 + redovisas inte längre bland kategoribostäder utan redovisas som bostads- och hyresrätter.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande, som beräknas komma ut den 2 oktober.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostads- och fastighetsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 94

Förfrågningar

Lennart Jansson
Tfn 019-17 68 94

E-post lennart.jansson@scb.se
Jonas Jonsson
Tfn 08 - 506 940 65
E-post jonas.jonsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.