AMF

Avgifterna på fondmarknaden 2012: Fler sparare väljer fonder med låga avgifter

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2013 08:54 CEST

Fondavgifterna på den svenska fondmarknaden ligger på fortsatt höga nivåer. För blandfonder och räntefonder stiger avgifterna och utökas med dyrare fonder. Utländska fonder har i snitt högre avgifter och fler dolda avgifter än svenska fonder. Spararna väljer däremot allt mer fonder med lägre avgifter. Det framgår av årets fondavgiftsrapport.

AMF har för sjätte året i rad undersökt avgiftsutvecklingen på den svenska fondmarknaden. Nytt för i år är att rapporten omfattar Normanbelopp och det EU-anpassade måttet Årlig avgift.

– Avgifterna är fortfarande höga på den svenska fondmarknaden och många nya fonder som lanseras prissätts högre. Därför är det glädjande att se att debatten om avgifter har gjort allt fler fondsparare medvetna om vikten av låga avgifter, säger Anders Oscarsson, vd AMF Fonder.

Årets rapport visar att de genomsnittliga förvaltningsavgifterna ligger på 1,36 procent och för aktiefonder på 1,50 procent. För räntefonder och blandfonder har avgifterna stigit till nya rekordnivåer på 0,87 respektive 1,29 procent. Generellt har utländska fonder väsentligt högre avgifter än motsvarande svenska fonder. Inom aktiefonder ligger utländska fonder på 1,54 procent jämfört med 1,17 procent för svenska fonder.

Sedan 2005 har antalet fonder fördubblats och enbart under 2012 tillkom 365 fonder. Överlag tar fondbolagen fram dyrare fonder, framförallt inom räntefonder och blandfonder. Nylanserade aktiefonderna har däremot haft lägre avgifter. Spararna väljer även billigare aktiefonder, vilket syns i måttet kapitalviktade förvaltningsavgifter. Måttet tar hänsyn till hur mycket pengar som ligger i respektive fond. Den kapitalviktade snittavgiften var 1,09 procent, jämfört med den totala genomsnittliga förvaltningsavgiften för aktiefonder på 1,50 procent.

Normanbeloppet för en aktiefond ligger i snitt på 12 754 kronor, för räntefonder på 5 817 kronor och för blandfonder på 9 692 kronor.

Årlig avgift tydliggör kundens verkliga avgiftsnivå till skillnad från Förvaltningsavgift. För aktiefonder innebär det i snitt 0,32 procentenheter högre avgifter 2012. Måttet tydliggör även att det är högre dolda avgifter på utländska fonder.

Underlaget är framtaget av Morningstar på uppdrag av AMF Fonder och omfattar 3 932 svenska och utländska fonder tillgängliga för svenska privatsparare och för premiepension.

 Läs den fullständiga rapporten här:
http://www.amf.se/Se-over-ditt-sparande/Vara-fonder/Laga-avgifter/

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 405 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.