AMF

Avgifterna på fondmarknaden 2015: Sparare väljer fonder med lägre avgifter

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 11:09 CEST

Fondavgifterna på den svenska fondmarknaden låg under 2015 kvar på de lägst uppmätta nivåerna de senaste tio åren. Trenden med att sparare väljer aktiefonder med lägre avgifter fortsätter. Det gäller även för de populära blandfonderna där avgifterna sjönk för andra året i rad. Det framgår av AMF Fonders årliga fondavgiftsrapport.

AMF har för nionde året i rad undersökt avgiftsutvecklingen på den svenska fondmarknaden.

Årets rapport visar marginella fondavgiftsförändringar under 2015. De genomsnittliga förvaltningsavgifterna ligger på 1,29 procent och Årlig avgift, som är en mer komplett fondavgift, ligger på 1,53 procent. Främsta orsak är att förvaltningsavgifterna inom den stora kategorin aktiefonder ligger kvar på 1,43 procent och Årlig avgift på 1,70 procent. Det beror framförallt på den stora andelen utländska aktiefonder, som generellt har högre avgifter.

Förvaltningsavgiften för Sverigeregistrerade aktiefonder, där merparten av hushållens kapital är placerat, har däremot sjunkit till 1,28 procent från 1,35 procent 2014. Och den kapitalviktade* förvaltningsavgiften för svenskregistrerade fonder är ännu lägre och uppgick 2015 till 0,87 procent.

– Det är intressant att se den fortsatta trenden att spararna är medvetna om avgifternas betydelse och väljer i högre utsträckning aktiefonder och blandfonder med låga avgifter. Samtidigt är det intressant att se att avgifterna för blandfonderna överlag fortsätter att sjunka. Blandfonder är fortsatt mycket populära bland spararna, framförallt i turbulenta och osäkra börstider. Blandfonder passar bra för passiva sparare med behovet av enkelhet, säger Gunilla Nyström, vd AMF Fonder.

Inom kategorin blandfonder sjönk förvaltningsavgifterna för andra året i rad till 1,30 procent från 1,34 procent 2014. Spararna väljer även blandfonder med lägre avgifter. Den kapitalviktade förvaltningsavgiften för Sverigeregistrerade blandfonder är 0,94 procent.

Utländska fonder har fortsatt högre avgifter generellt än motsvarande svenska fonder. Inom aktiefonder ligger utländska fonders Årlig avgift på 1,77 procent jämfört med 1,19 procent för svenska fonder.

Antalet fonder tillgängliga för svenska privatsparare har varit förhållandevis konstant de senaste tre åren och minskade netto med 51 fonder under 2015 för att uppgå till 2 995 fonder. Fondförmögenheten har däremot fortsatt att stiga kraftigt under 2015 och uppgick till 3 183 miljarder kronor.

Marginella förändringar av fondavgifterna under 2015

  • Årlig avgift för aktiefonder sjönk från 1,71 procent till 1,70 procent.
  • Årlig avgift för räntefonder steg från 0,99 procent till 1,00 procent.
  • Årlig avgift för blandfonder sjönk från 1,56 procent till 1,47 procent
  • Årlig avgift för alternativa investeringar steg från 1,58 procent till 1,62 procent.
  • Sammantagen Årlig avgift sjönk från 1,54 procent till 1,53 procent.

* Kapitalviktade förvaltningsavgiften: När hänsyn tas till hur stor förmögenheten är i varje fond.

Underlaget är framtaget av Morningstar på uppdrag av AMF Fonder och omfattar 5134 svenska och utländska fonder som varit tillgängliga för svenska privatsparare och för premiepension under åren 2006-2015. Per den 31 december 2015 var antalet fonder 2 995.

Läs den fullständiga rapporten här: AMF Fonder Avgiftsrapport 2015.

För frågor kontakta:

Per Wiklund, Administrativ chef AMF Fonder, 070-764 87 10, per.wiklund@amf.se

Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO ochSvenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 500 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Besök AMFs medierum för mer information http://media.amf.se