Svenska kyrkan

Avgifterna på oförändrad nivå

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 10:00 CET

Nästa år finns det 1 364 församlingar i Svenska kyrkan. Dessa är för sin verksamhet till cirka 80 procent beroende av kyrko- och begravningsavgiften. Foto: Maria Svensk/IKON

Kyrkoavgiftssatserna för 2014 är nu fastställda. Medlemmarna i Svenska kyrkan betalar nästa år i snitt 1,00 procent av sin beskattningsbara inkomst i kyrkoavgift, lika stor andel som 2013. Även begravningsavgiften ligger kvar på oförändrad nivå. Invånarna i alla orter där Svenska kyrkan är begravningshuvudman betalar i snitt 0,24 procent av sin beskattningsbara inkomst i begravningsavgift.

Kyrkoavgifterna
Av 677 ekonomiska enheter, församling med egen ekonomi, eller ett pastorat där flera ingående församlingar samverkar, är det 60 som höjer och 25 som sänker kyrkoavgiftssatsen. Förra året var motsvarande siffror 83 respektive 33 av 764 ekonomiska enheter. Den stora minskningen i antalet ekonomiska enheter mellan åren beror på en större strukturförändring inom Svenska kyrkan som träder i kraft 1 januari 2014.

Den lägsta kyrkoavgiften, 0,63 procent, har Bromma församling i Stockholm och den högsta, 1,79 procent, har Dalhems församling på Gotland. Förklaringen till de stora variationerna på kyrkoavgiftssatser ligger i avgiftsunderlaget. På landsbygden bor det färre medlemmar och många har lägre inkomster och pensioner än människor i storstäderna där många har arbete och högre löner. Medlemmen betalar i genomsnitt 1,00 kronor per intjänad hundralapp i kyrkoavgift.

De lokala kyrkoavgiftssatserna – klicka här.
Mer om kyrkoavgiften och vad den går till – klicka här.

Begravningsavgifterna

I månadsskiftet november/december 2013 fastställde Kammarkollegiet de begravningsavgiftssatser som ska gälla under 2014 för Svenska kyrkans 646 begravningshuvudmän.
Den lägsta begravningsavgiften har Lidingö församling i Stockholms stift, Salems församling i Strängnäs stift samt Slaka-Nykils pastorat i Linköpings stift med 0,09 procent vardera. Den högsta begravningsavgiften om 0,76 procent har Övre Älvdals församling i Karlstads stift.
Inför 2014 betalar invånarna, i alla orter där Svenska kyrkan är begravningshuvudman, i snitt 0,24 kronor per intjänad hundralapp i begravningsavgift.

De lokala begravningsavgiftssatserna – klicka här.
Mer om begravningsavgiften och vad den går till – klicka här.

Till skillnad från tidigare ingår inte längre begravningsavgift för medlemmar i kyrkoavgiften utan redovisas separat. Kyrkoavgiftssatserna fastställer Svenska kyrkan. Kammarkollegiet, det vill säga staten, fastställer begravningsavgiftssatserna för invånarna i alla orter i landet där Svenska kyrkan är begravningshuvudman. I Stockholms och Tranås kommuner är kommunen begravningshuvudman.


Avgiftsintäkter stor del av finansieringen
År 2014 kommer det att finnas 1 364 församlingar i Svenska kyrkan. Kyrkan är för sin församlingsverksamhet och begravningsverksamhet till största delen, cirka 80 procent, beroende av kyrko- och begravningsavgiften. Ingen generell statlig finansiering utgår utöver den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE), som 2013 var 460 miljoner kronor.