Elektriska Installatörsorganisationen EIO

”Avgörande att kollektivavtalet hänger med i utvecklingen”

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 13:21 CET

Idag har bransch- och arbetsgivarorganisationen EIO överlämnat avtalsförslag till motparten Svenska Elektrikerförbundet. Elektrikerförbundet har i sin tur lämnat sina avtalskrav till EIO. ”I årets avtalsrörelse har parterna två stora utmaningar: att hantera lågkonjunkturen och att tänka framtidsinriktat. Vilka resultat vi kommer fram till - och också hur vi gör det - kommer att få stor betydelse för elteknikbranschen, inte bara det kommande året utan även för utvecklingen på sikt,” säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef inom EIO.

- Den närliggande utmaningen är att branschen hanterar lågkonjunkturen så att inte företag slås ut i onödan med förlorade arbetstillfällen som följd, fortsätter Åsa Kjellberg Kahn.

- Det gäller för branschen att hålla kostnadsutvecklingen på en nivå som internationellt konkurrensutsatta företag anser möjlig. Det är parternas ansvar att lönesystem och allmänna villkor måste klara kostnadsmål och nödvändig anpassning.

Den andra utmaningen, menar Åsa Kjellberg Kahn, är strukturell och framtidsinriktad. Vilka arbeten och vilka kunder vill och kan branschen göra anspråk på under kommande år? Kan vi göra allvar av den gemensamma idén att gå från enbart elinstallation till att omfatta nya teknikområden och nya förhållningssätt mot kunder så att branschen uppfattas som en verklig elteknikleverantör?

- Ska vi lyckas är det många frågor att lösa och en absolut avgörande del är att kollektivavtalet hänger med. Och det är bråttom – annars sker utvecklingen vid sidan av nuvarande EIO-företag och dess anställda, säger Åsa Kjellberg Kahn.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO, 0705-160564

EIO:s avtalsförslag i korthet:
- Kort avtalsperiod
- Följ kostnadsnormen från internationellt konkurrensutsatt verksamhet, lokal lönebildning
- Utveckla den individuella månadslönen och stärk löneprocessen i företaget
- Överenskommelser om alternativa prestationslönesystem ska kunna tas på företagsnivå
- Ackordsöverskottet ska delas lika
- Utred hur vi kan modernisera Yrkesutbildningsavtalet efter branschens behov idag
- Ändra utbildningskraven så att företagen kan anställa efter behov
- Underlätta att anställa och behålla lärlingar i lågkonjunktur
- Behåll rätt kompetens vid driftsinskränkning genom att anpassa turordning efter respektive enhet
- Flexibel arbetstidsförläggning genom lokala och individuella överenskommelser
- Nya villkor för nya teknikområden

Läs EIO:s avtalsförslag i sin helhet på www.eio.se, ”Avtal 2010”.

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges elteknikföretag. EIO träffar kollektivavtal med Elektrikerförbundet, SEKO, Handelsanställdas förbund, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Avtalen gäller allmänna anställningsvillkor och löner för 2.600 medlemsföretag med 25.000 anställda medarbetare.