Novartis Onkologi

Avgörande forskningsframgångar vid världens största cancerkongress

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 09:58 CEST

När världens största cancerkongress startar i Chicago på fredag är Novartis representerade med ett stort antal studier inom bland annat lungcancer, bröstcancer, hudcancer och hematologi.

Med över 30 000 besökare är American Society of Clinical Oncologys årliga möte det största inom cancerforskning. Som ett av de ledande läkemedelsföretagen inom onkologi och hematologi kommer Novartis att presentera över 150 abstracts under ASCO i Chicago 30 maj – 3 juni och EHA, Europas största hematologikongress som hålls i Milano med start den 12 juni.

Bland de forskningsframgångar som kommer att presenteras under ASCO kan lungcancerläkemedlet Zykadia nämnas. Zykadia är en så kallad ALK-hämmare som är ett efterlängtat behandlingsalternativ vid ALK-positiv icke småcellig lungcancer, en ovanlig form av lungcancer som ofta drabbar yngre personer som inte nödvändigtvis har rökt. När den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände Zykadia så sent som i april i år var det den snabbaste godkännandeprocessen som myndigheten någonsin genomfört för en så kallad Breakthrough Therapy mot cancer.

Vid ASCO presenteras också nya data för hedgehog-hämmaren LDE225 vid behandling av lokalt avancerad eller metastaserad basalcellscancer, den vanligaste formen av hudcancer som när den har spridit sig är mycket svårbehandlad. Hittills har endast ett fåtal behandlingsalternativ stått till buds för dessa patienter.

I övrigt presenteras ett stort antal abstracts om mTOR-hämmaren everolimus vid bröst- och njurcancer, stoppstudier med nilotinib, hematologibehandlingarna ruxolitinib, panobinostat och deferasirox, men också nya rön från kombinationsstudier med substanser ur Novartis pipeline och presentationer om CAR T-cellsterapi.

Nedan följer ett urval av de abstracts som presenteras vid ASCO 2014.

Ceritinib: Ceritinib in advanced anaplastic lymphoma kinase (ALK)-rearranged (ALK+) non-small cell lung cancer (NSCLC): Results of the ASCEND-1 trial.

Ruxolitinib: Results of a prospective, randomized, open-label phase 3 study of ruxolitinib (RUX) in polycythemia vera (PV) patients resistant to or intolerant of hydroxyurea (HU): the RESPONSE trial

Panobinostat: Panorama 1: A randomized, double-blind, phase 3 study of panobinostat or placebo plus bortezomib and dexamethasone in relapsed or relapsed and refractory multiple myeloma.

Sonidegib: Randomized, double-blind study of sonidegib (LDE225) in patients (pts) with locally advanced (La) or metastatic (m) basal-cell carcinoma (BCC)

Everolimus: Meta-analysis of stomatitis incidence in everolimus (EVE) clinical studies and its relationship with efficacy.

Everolimus: Prevention of stomatitis in patients with hormone receptor–positive advanced breast cancer treated with everolimus plus exemestane: A phase II study of a steroid-based mouthwash.

Everolimus: Identification and validation of predictive biomarkers (BM) for everolimus (EVE) in metastatic renal cell carcinoma: Analysis of 442 patients on RECORD-3.

Nilotinib: Treatment-free remission (TFR) following nilotinib (NIL) in patients (pts) with chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP): ENESTfreedom, ENESTop, ENESTgoal, and ENESTpath.

Nilotinib:ENESTnd 5-year (y) update: Long-term outcomes of patients (pts) with chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP) treated with frontline nilotinib (NIL) versus imatinib (IM).

Nilotinib: Effect of continued imatinib (IM) in pts with detectable BCR-ABL after ≥ 2 years on study on deep molecular responses (MR): 36-month update from ENESTcmr.

Ruxolitinib: A phase 1b, dose-finding study of ruxolitinib plus panobinostat in patients with myelofibrosis.

The signature program, a series of tissue-agnostic, mutation-specific signal finding trials.

INC280: Safety and efficacy of INC280 in combination with gefitinib (gef) in patients with EGFR-mutated (mut), MET-positive NSCLC: A single-arm phase lb/ll study.

LEE011: Phase Ib/II study of LEE011, everolimus, and exemestane in postmenopausal women with ER+/HER2-metastatic breast cancer.

LEE011: Phase lb study of LEE011 and BYL719 in combination with letrozole in estrogen receptor-positive, HER2-negative breast cancer (ER+, HER2− BC).

CTL019: Genetically Engineered T Cells and Beyond: Immune Modulation Therapy in Chronic Lymphocytic Leukemia (ASCO; June 2, 1:55 PM CDT)

CTL019: Future Directions in Immune Targeting (ASCO; June 2, 1:35 PM CDT)

Mer detaljerad information om Novartis behandlingar mot blodcancer kommer att presenteras i samband med 19th Congress of the European Hematology Association i Milano, den 12 – 15 juni.

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2012 till 57 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 6,7 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 125 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se