SkolportenGruppen

Avhandling om elevers syn på mobiler i skolan utsedd till Skolportens favorit

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2018 14:00 CET

Skolportens lärarpanel har utsett Torbjörn Otts avhandling Mobile phones in school: From disturbing objects to infrastructure for learning till Skolportens favorit.

I mediedebatten beskrivs ofta mobiltelefoner i skolan i negativa ordalag, men eleverna själva är mer nyanserade i sin syn på mobilen. Det konstaterar forskaren Torbjörn Ott som undersökt hur mobiltelefoner ses och förstås och dess möjliga användning i skolan.

- Jag blev positivt överraskad av hur nyanserade eleverna var i sina reflektioner. De beskriver mobilen som ett bra stöd i skolarbetet men ser samtidigt att den kan bli ett störande inslag, säger han i en intervju med Skolportens forskningsmagasin.

”I sin avhandling har Torbjörn Ott funnit att mobiltelefonen kan ses som både störande och nyttig i skolan. Medier och lagstiftning har fokuserat på de negativa sidorna, men Torbjörn Ott pekar på att lärare, och i synnerhet elever, ser att mobilen är en del i själva infrastrukturen för lärande – ett lärande där skola och fritid länkas samman”, skriver Skolportens lärarpanel i sin motivering.

Avhandlingen hittar du här.

Skolportens intervju med Torbjörn Ott hittar du här.

Skolportens lärarpanel består av yrkesverksamma lärare som till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin väljer ut läsvärda avhandlingar bland de senast publicerade på Skolporten.se. Mer om lärarpanelen hittar du här.

För mer information vänligen kontakta:

Moa Duvarci Engman, chefredaktör, forskningsmagasinet Skolporten, tel 073-506 46 49, moa.engman@skolporten.se

Susanne Sawander, forskningsredaktör, tel 070- 310 18 29, susanne.sawander@skolporten.se

Om Skolporten AB Skolporten mål är att underlätta vardagen för skolans lärare och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i sin profession. På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter, debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.se.