Karolinska Institutet, KI

Avhandling slår hål på myt om onödig akutsjukvård

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 09:52 CET

Antalet besök till sjukhusens akutmottagningar ökade i slutet av 1990-talet med längre väntetider som följd. En del har menat att orsaken är en ökad benägenhet i befolkningen att söka akut vård för ofarliga symptom. Den förklaringen håller dock inte, visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Läkaren och forskaren Ann-Sofie Backman har jämfört patienter som uppsökt Södersjukhusets akutmottagning med patienter som nöjt med sig ett besök till vårdcentralen i upptagningsområdet. Faktorer som patientens symptom, upplevelse av besvär och bakgrundsinformation om utbildning och social situation kartlades genom intervjuer. Även den behandlande läkaren fick efter genomförd undersökning bedöma hur länge patienten hade kunnat vänta på medicinsk bedömning.

Den största skillnaden mellan grupperna var typ av besvär och upplevelse av symptom, och forskarna drar slutsatsen att majoriteten av patienterna hade valt helt rätt vårdnivå. De flesta som sökte akuthjälp hade först utnyttjat någon form av beslutsstöd, exempelvis kontakt med sjukvårdsupplysningen.

– Akutpatienterna är till stor del äldre och multisjuka människor. Troligen beror ökningen i antalet akutbesök åtminstone delvis på att vi har en åldrande befolkning, men här behövs det ytterligare studier, säger Ann-Sofie Backman.

Undantaget var en mindre grupp, till stor del bestående av män utan tidigare sjukvårdserfarenhet, som sökt sig till akutvård med symptom som bättre lämpade sig för primärvården.

– Information och utbildning om val av lämplig vård bör därför styras till grupper med ringa sjukvårdserfarenhet, säger Ann-Sofie Backman.

Disputation sker vid institutionen för medicin, Solna, den 19 november 2010.

Doktorsavhandling: http://publications.ki.se/jspui/handle/10616/40261

Hämta pressbild: ki.se/pressrum (aktuella bilder)


För frågor, kontakta:

Ann-Sofie Backman, läkare, doktorand
Tel: 08 5177 0000 (sök 91273)
Mobil: 070-751 52 85
E-post: Ann-Sofie.Backman@ki.se

Katarina Sternudd, pressekreterare
Tel: 08-524 838 95 (kopplas om till mobil)
E-post: katarina.sternudd@ki.se


Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Mer information finns på ki.se.