Airsonett

Avidicare AB lanserar en ny produkt för den tysktalande europamarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 12:18 CET

Avidicare lanserar nu en ny produkt inom Opragon-familjen, som är företagets produktserie av ventilationslösningar för operationsrum där det ställs extremt höga krav på renhet. Tidigare Opragon-produkter¨är anpassade för operationsrum i Norden med bl.a Hybridoperationsrum samt
uppdukningsrum för sterila instrument.

I brist på en global- eller europastandard inom området så finns det nationella standards med krav på hur hög renhet skall kunna uppnås i ett operationsrum för infektionskänslig kirurgi. I Tyskland finns det sedan många år tillbaka en standard (DIN1946-4) som reglerar funktion och design för ventilationslösningar i operationsrum.

Efter drygt 9 månaders utvecklingsarbete och tusentals tester i vårt laboratorium i Lund kan vi nu
lansera Opragon 22++ för den tyska marknaden och första installationen i Tyskland är slutförd. Produkten är testad med väl godkända resultat av ett oberoende testföretag från Tyskland.

Produkten bygger på Avidicares teknologi TAF (Temperature controlled Air Flow) samt 22 stycken Airshowers. För att optimera funktionaliteten i enlighet med DIN 1946-4 har produkten kompletterats med en patentsökt modifikation med ett luftinsläpp i centrum med ett extremt laminärt luftflöde över operationsbordets centrumdel.

Första installationen i Tyskland är redan genomförd på ett forskningslaboratorium vid Högskolan för Tillämpad Medicinteknik i Weiden. Högskolan kommer under professor Clemens Bulittas ledning att bedriva forskning på ventilationsprincipen som tillämpas i Opragon-systemet i ett operationsrum byggt på universitetet i Weiden.

”Vi är stolta över att utvecklat en produkt som lever upp till kraven i den utmanande tyska standarden på så kort tid. Detta har varit möjligt tack vare vårt moderna laboratorium i Lund, omfattande CFD (Computational Fluid Dynamics) simuleringar av prototyper samt ett stort antal mätningar enligt DIN standarden tillsammans med personal från Lunds Tekniska Högskola. Nu är vi redo för en större marknad där dessa krav ställs på produkten” säger Peter Ekolind, VD på Avidicare AB.

Avidicare AB är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag som leder utvecklingen inom forskning och produktutveckling för begränsning av luftburen infektionsspridning inom sjukvården. Företagets
främsta produkt är Opragon.  Avidicare har sitt säte i Medicon Village, Lund.

För mer information, vänligen
kontakta:

Peter Ekolind, VD, Avidicare AB

Tel: 0703 415560

E-mail: peter.ekolind@avidicare.com

www.avidicare.com

 


Bifogade filer

PDF-dokument