NASDAQ OMX

Avista: Digital Vision AB till observationsavdelningen (203/08)

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:45 CEST


Digital Vision AB (Bolaget) har i ett pressmeddelande daterat den 24 september 2008 informerat om att Bolaget har en ansträngd likviditetssituation. Med anledning av att detta anser OMX Nordic Exchange Stockholm att det råder väsentlig osäkerhet om Bolagets ekonomiska situation.

Enligt gällande regelverk ska ett bolag som är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm placeras på observationsavdelningen om väsentlig osäkerhet föreligger om bolagets ekonomiska situation.

Med anledning av det ovan anförda beslutar OMX Nordic Exchange Stockholm att handeln med aktierna i Digital Vision AB (ISIN-kod SE0000556292 och orderboks-ID 3571) ska ske på observationsavdelningen.

Aktierna överförs fr.o.m. torsdagen den 25 september 2008.