Stockholmsbörsen AB

Avista: Glocalnet AB till O-listans observationsavdelning (53/06)

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 17:32 CEST

Av det fortlöpande noteringskravet rörande ägarspridning gäller att ett börsnoterat bolag på O-listan skall ha minst 10 procent av aktierna och 10 procent av rösterna i allmän ägo. I ett pressmeddelande den 28 mars 2006 meddelade Telenor ASA att bolagets ägande i Glocalnet AB uppgår till 96,7 procent av aktiekapitalet och rösterna. Detta innebär att Glocalnet AB inte längre lever upp till ovan nämnda regel vad gäller ägarspridning.

Med anledning av det anförda beslutar Stockholmsbörsen att handeln med aktierna i Glocalnet AB (ISIN-kod SE0000835159 och orderboks-ID 5042) skall ske på O-listans observationsavdelning.

Aktierna överförs fr.o.m. torsdagen den 30 mars 2006.