Stockholmsbörsen AB

Avista: Handel i JM AB exklusive inlösenrätter (83/06)

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:30 CEST


Fr o m den 28 april 2006 kommer JM AB handlas exklusive inlösenrätter.

Villkor: Inlösen 1:15 likvid 625 kr kontant per aktie
Oförändrad handelspost: 100 st

Observera! Detta förutsätter godkännande av bolagsstämman den 27 april 2006.