Stockholmsbörsen AB

Avista: Handel i ProfilGruppen AB exklusive inlösenrätt (52/06)

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 17:20 CEST

Fr o m den 3 april 2006 kommer ProfilGruppen AB ser. B handlas exklusive inlösenrätt.

Villkor: Inlösen 1:7 likvid 105 kr kontant per aktie
Oförändrad handelspost: 200

Observera! Detta förutsätter godkännande av årsstämman 2006-04-01.