Stockholmsbörsen AB

Avista: Handel i SSAB Svenskt stål AB exklusive inlösenrätt (70/06)

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 09:59 CEST


Fr o m den 24 april 2006 kommer SSAB Svenskt stål AB ser. A och ser. B handlas exklusive inlösenrätt.

Villkor: Inlösen 1:20 likvid 485 kr kontant per aktie
Oförändrad handelspost: 100

Varje aktie i SSAB Svenskt stål AB berättigar till en inlösenrätt. Det krävs 20 inlösenrätter för att lösa in en aktie mot 485 kr kontant.

Observera! Detta förutsätter godkännande av årsstämman 2006-04-21.