Stockholmsbörsen AB

Avista: Handel i Tricorona AB exklusive emissionsrätt (79/06)

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 09:44 CEST


Till följd av att felaktig information skickats ut i handelssystemet påminnes härmed om tidigare lämnad information. Informationen i detta meddelande har inte förändrats utan sänds på nytt ut för att säkerställa korrekt och likalydande information till samtliga marknadsaktörer.

Fr.o.m. den 26 april 2006 kommer Tricorona AB att handlas exklusive emissionsrätt.

Villkor: Nyemission 1:2 kurs 3,40 kr per aktie
Ny handelspost: 2 000 st

Observera! Detta förutsätter godkännande av bolagsstämman den 2006-04-24.