NASDAQ OMX

Avista: Handelsstopp i Q-Med AB (70/09)

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:27 CEST

Börsen har fattat beslut om att stoppa handeln för aktierna i Q-Med AB (ISIN-kod SE0000426462) tills vidare. Information väntas senare.

Finansinspektionen har underrättats om handelstoppet och har i enlighet med 22 kap. 2§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden beslutat att det ska bestå tills vidare.