NASDAQ OMX

Avista: IBS AB till observationsavdelningen (67/09)

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 21:45 CEST

IBS AB har ansökt om avnotering av sina aktier från NASDAQ OMX Stockholm. Denna ansökan har som tidigare meddelats idag beviljats och sista dag för handel i bolagets aktier kommer att vara 8 maj 2009. Aktierna kommer sedan att tas upp till handel på First North från den 11 maj 2009. Enligt gällande regelverk blir ett bolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm placerat på observationsavdelningen om bolaget ansöker om avnotering.

Med anledning av det ovan anförda beslutar NASDAQ OMX Stockholm AB att handeln med aktierna i IBS AB (ISIN-kod SE0000106759 orderboks-ID 910) ska ske på observationsavdelningen.

Aktierna överförs fr.o.m. måndagen den 20 april 2009.