Stockholmsbörsen AB

Avista: Information om nyemission i Kaupthing (161/04)

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 13:38 CEST

I enlighet med Kaupþing Búnaðarbanki hf. (Kaupthing) pressmeddelande per den 23 juni 2004 kommer det på Kaupthings extra bolagsstämma den 5 juli 2004 föreslås att bolagets styrelse bemyndigas att öka bolagets aktiekapital. Bemyndigandet gäller dels att öka aktiekapitalet med företrädesrätt för befintliga aktieägare dels, att öka aktiekapitalet utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De aktieägare som är registrerade i aktieboken vid tidpunkten då styrelsen beslutar om att öka aktiekapitalet har rätt att teckna nya aktier i relation till deras aktieinnehav i bolaget, i enlighet med Paragraf 34 i den isländska aktiebolagslagen. Detta innebär att dagen då emissionsbeslutet fattas blir sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att delta i emissionen. I enlighet därmed handlas aktien exklusive rätt att delta i nyemissionen från och med dagen efter beslutet.

Den extra bolagsstämman i Kaupthing den 5 juli 2004 kommer att följas av ett styrelsemöte där ökningen av aktiekapitalet till aktieägare med företrädesrätt kommer att diskuteras.


Denna information kommer från Stockholmsbörsen, http://www.stockholmsborsen.se.