Stockholmsbörsen AB

Avista: Justering av OMX Stockholm Benchmark index med anledning av JM’s inlösenprogram (88/06)

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 10:44 CEST


Med anledning av inlösen 1:15 likvid 625 kr kommer Stockholmsbörsen att justera JM AB (SE0000806994), i enlighet med ”Rules for the Construction and Maintenance of the NOREX Exchanges´ All-Share, Sector and Benchmark Indices”, regel 5.9 och 5.7.1 (värderingsmetod). Detta förutsätter godkännande av årsstämman 2006-04-27.