Stockholmsbörsen AB

Avista: Notering på O-listan av Gant Company AB (45/06)

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 11:29 CET


På ansökan av Gant Company AB beslutar Stockholmsbörsen att bolagets stamaktier skall noteras på O-listan under rubriken ”Övriga aktier” fr.o.m. den 28 mars 2006 under förutsättning att ett avtal om försäljning av aktier undertecknas före handelsstarten.

Under perioden 28 mars t.o.m. 30 mars 2006 är handeln med aktierna i Gant AB villkorad, se nedan. Aktierna kommer under denna period att handlas under egen rubrik “Villkorad handel”.

Det vid Stockholmsbörsen noterade aktiekapitalet uppgår till 16 011 000 kr och motsvarar 16 011 000 st aktier.

Gant Company AB
Kortnamn: GANT
Antal aktier: 16 011 000
ISIN-kod: SE0001664210
Orderboks-ID: 33818

Handelspost: 100 aktier

Villkorad handel
I prospektet avseende inbjudan till förvärv av aktier i Gant AB framgår att handeln i aktierna kommer att påbörjas innan samtliga villkor för erbjudandets fullföljande uppfyllts. Handeln under perioden fr.o.m. den 28 mars t.o.m. den 30 mars 2006 kommer därför att vara villkorad av att vissa händelser inte inträffar som skulle kunna medföra att emissionsinstituten säger upp sitt ”Avtal om placering av aktier ” – se sid 20 i prospektet. Om erbjudandet inte fullföljs kommer aktier inte att levereras. Eventuella betalningar kommer därmed att återgå.

För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Christina Ploom eller Kristin Haglund på telefon 08-405 60 00.