Stockholmsbörsen AB

Avista: Notering på O-listan av Lawson Software, Inc. (94/06)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 16:16 CEST

På ansökan av Lawson Software, Inc. beslutar Stockholmsbörsen att bolagets stamaktie skall noteras på O-listan under rubriken ”Övriga aktier” fr.o.m. den 2 maj 2006.

Det vid Stockholmsbörsen noterade aktiekapitalet uppgår nominellt till USD 787 287,2 och motsvarar 78 728 715 st aktier på nominellt USD 0,01.

För mer information se bifogad fil.
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/8D/85/wkr0001.pdf