Stockholmsbörsen AB

Avista: Resco AB till O-listans observationsavdelning (38/06)

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 08:37 CET

Av det fortlöpande noteringskravet rörande ägarspridning gäller att ett börsnoterat bolag på O-listan skall ha minst 10 procent av aktierna och 10 procent av rösterna i allmän ägo. I ett pressmeddelande den 15 mars 2006 meddelade AcandoFrontec AB att bolagets ägande i Resco AB uppgår till 95 procent av aktiekapitalet och 96,8 procent av rösterna. Detta innebär att Resco AB inte längre lever upp till ovan nämnda regel vad gäller ägarspridning.

Med anledning av det anförda beslutar Stockholmsbörsen att handeln med aktierna i Resco AB (ISIN-kod SE0000262446 och orderboks-ID 1048) skall ske på O-listans observationsavdelning.

Aktierna överförs fr.o.m. torsdagen den 16 mars 2006.