NASDAQ OMX

Avista: Teligent AB till observationsavdelningen

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 09:42 CEST

Avista: Teligent AB till observationsavdelningen (199/07)

Teligent AB (Bolaget) har i pressmeddelande daterat den 7 augusti 2007 informerat om att Bolaget saknar långsiktig finansiering av verksamheten och att bolagets likviditetssituation är ansträngd. Med anledning av att detta anser OMX Nordic Exchange Stockholm att det råder väsentlig osäkerhet om Bolagets ekonomiska situation.

Enligt gällande regelverk ska ett bolag som är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm placeras på observationsavdelningen om väsentlig osäkerhet föreligger om bolagets ekonomiska situation.

Med anledning av det ovan anförda beslutar OMX Nordic Exchange Stockholm att handeln med aktierna i Teligent AB (ISIN-kod SE0000434342 och orderboks-ID 3539) ska ske på observationsavdelningen.

Aktierna överförs fr.o.m. onsdagen den 8 augusti 2007.

För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Andreas Stigers eller Fredrik Ohlsson på telefon 08-405 60 00.