NASDAQ OMX

Avista: Upptagande till handel av Teckningsoptioner i Digital Vision AB på NASDAQ OMX Stockholm AB (75/09)

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:31 CEST

Fr.o.m. den 28 april 2009 kommer teckningsoptionerna, DV TO 2, i Digital Vision AB att tas upp till handel på listan för Teckningsoptioner. Sista dag för notering är den 11 september 2009.

Teckningsvillkor: En (1) teckningsoption ger rätten till teckning av en (1) ny aktie i Digital Vision AB. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen är 0,25 kronor per aktie.
Teckningsperiod: 24 augusti - 11 september 2009
Sista dag för handel: 11 september 2009

Värdepappersnamn Kortnamn Handelspost ISIN-kod
Orderboks-ID Orderboks-ID OTC
Digital Vision AB, teckningsoptioner DV TO 2 1 SE0002760470 64996 64997