NASDAQ OMX

Avista:Korrigering av marknadsmeddelande 196/08:Upphörande av market maker åtagande 197/08

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 11:12 CEST


Ändringen refererar till handelsposten.

Remium AB upphör den 12 september, 2008 att agera market maker för Nokia Oyj aktien noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm.


Bolag: Nokia Oyj
Kortnamn: NOKI SEK
ISIN-kod: FI0009000681
Orderboks-ID: 39854
Handelspost: 50
Market makers: Svenska Handelsbanken AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Swedbank AB
Carnegie Investment Bank AB
Thenberg & Kinde Fondkommission


För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Stefan Pinter eller Emelie Jarnesten på telefon 08-405 60 00.