NASDAQ OMX

Avista:Upphörande av market maker åtagande (196/08)

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 13:29 CEST


Remium AB upphör den 12 september, 2008 att agera market maker för Nokia Oyj aktien noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm.


Bolag: Nokia Oyj
Kortnamn: NOKI SEK
ISIN-kod: FI0009000681
Orderboks-ID: 39854
Handelspost: 100
Market makers: Svenska Handelsbanken AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Swedbank AB
Carnegie Investment Bank AB
Thenberg & Kinde Fondkommission


För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Stefan Pinter eller Emelie Jarnesten på telefon 08-405 60 00.