Englund-Gruppen Sverige AB

Avjämna snabbt och lätt upp till 300 mm

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 08:25 CEST

Renoveringsprojekt innebär ofta oväntade utmaningar för såväl byggledare som golvläggare. Begränsningar i belastning eller installationshöjd kräver en rätt avpassad golvkonstruktion. Med Turbolight-systemet från UZIN kan man få en flexibel avjämning till stora ytor, upp till 300 mm tjocklek, med mycket låg volymvikt och kort installationstid.Uzin Turbolight är ett nytt system av kompatibla material som snabbt går att lägga på stora ytor. Viktbelastningen på den bärande ytan är endast en tredjedel av konventionella slipsatser och torktiden innan den är mattläggningsbar är halverad. Ojämnheter kan spacklas från ca 10 mm upp till 300 mm med en genomsnittlig tjocklek på ca 30 mm.

Installation och funktion
Uzin Turbolight system består av det snabba lättviktsbruket UZIN NC 194 Turbo, armeringsnätet Uzin RR 201 och den tunna cementbaserade avjämningsmassan Uzin NC 195. Grunden för systemet bildas av det lätta avjämningsbruket som flexibelt justerar ojämnheter och fördelar belastningen jämt på den bärande ytan. Den andra komponenten är armeringsnätet som är tillverkat av långa glasfibrer med hög draghållfasthet. Dessa hålls samman av ett vattenlösligt lim som löses upp så snart den tredje komponenten, avjämningsmassan, appliceras. De förstärkande fibrerna bildar tillsammans med avjämningsmassan en tät armerad konstruktion som medverkar till systemets höga belastningskapacitet.

Användningsområden
UZIN Turbolight system kan användas på alla vanligt förekommande underlag, det är snabbhärdande och är efter kort tid beläggningsbart. Dessa egenskaper gör systemet till en problemlösare på byggplatser där det är kort om tid eller där vikten måste hållas på ett minimum. Textila och elastiska golv liksom parkett och klinker kan läggas enligt tillverkarnas anvisningar på ett härdat UZIN Turbolight system. När golvet är beläggningsbart beror på vilken typ av ytbeläggning man väljer. Systemet är också särskilt lämpligt för renovering av gamla byggnader och med sina 10 dB reduktion har systemet också mycket god isolering mot stegljud.Bildtext: Uzin Turbolight är ett unikt system av kompatibla och välbeprövade material för att skapa en snabb och flexibel golvavjämning.

Ytterligare frågor besvaras av Marie Celano på mobil 0704-37 89 14 eller e-post marie.celano@englund-gruppen.se.

Englund-Gruppen Sverige AB är moderbolag inom Englund-Gruppen med verksamhet i Göteborg, Stockholm, Malmö och Kalmar. Koncernen har en omsättning på ca 90 Mkr och sysselsätter idag ca 25 personer. Englund-Gruppen är helt inriktad på golv i olika former och har ett nära samarbete med flera av branschens ledande beläggningstillverkare.