Skandia

Avkastning i toppklass och fortsatt god utveckling för Skandia Liv

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 13:02 CEST

Pressmeddelande 20070828

Bengt-Åke Fagerman presenterar idag bokslutet för första halvåret 2007. "Den goda utvecklingen från förra året har fortsatt under första halvåret. Vår solvens har fortsatt att förbättras."

Totalavkastningen på Skandia Livs placeringar uppgick till 5,6 (1,1)2 procent vilket även fortsatt placerar oss i toppskiktet vad gäller livbolagens avkastning i Sverige. Avkastningen påverkades positivt av bland annat stigande värden på svenska och utländska aktier. Tack vare en väl sammansatt förvaltningsportfölj och en god finansiell ställning har Skandia Liv kunnat ge hög återbäringsränta trots senaste tidens osäkerhet på världens finansmarknader.

Nyteckningen3 under första halvåret 2007 ökade med 11 procent i jämförelse med samma period föregående år och uppgick till 0,74 miljarder SEK. Skandia Liv bibehåller positionen som marknadsledande inom traditionell livförsäkring, marknadsandelen avseende nyteckning uppgår till 24,6 procent. Premieinkomsten ökade med 3 procent från 6,9 till 7,1 miljarder SEK.

Förvaltat kapital uppgick till 308 miljarder SEK, vilket kan jämföras med 293 miljarder SEK vid årsskiftet. Solvensgraden har ökat till 187 procent per 30 juni 2007 jämfört med 169 procent vid årsskiftet. Den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 113 procent jämfört med 112 procent vid årsskiftet.

Skandia Livs resultat efter skatt uppgick till 25,7 (9,44) miljarder SEK. Kapitalavkastningen, netto bidrog med 15,7 (2,6) miljarder SEK. Även den marknadsvärdering av skulden som numera tillämpas för tjänstepensioner har bidragit till det positiva resultatet.

Driftskostnaderna i relation till förvaltat kapital uppgick till 0,59 procent jämfört med 0,56 procent motsvarande period föregående år.

Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2007

För ytterligare information
Bengt-Åke Fagerman, verkställande direktör, telefon 08-788 21 50
Anna-Carin Söderblom, ekonomichef, telefon 08-788 39 79
Gunilla Svensson, presschef Skandia, telefon 08-788 42 97