Ávki AB

Ávki fick uppdraget att skapa event över hela Sápmi

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2017 10:36 CET

Ávki tog hem Sametingets uppdrag att stärka tillväxten bland samiska företag och skapa fler jobb i Sápmi. Nu ska projektet ”Vallje kreativt med mat”, som tar avstamp i Staare (Östersund), skapa attraktiva mötesplatser, event och information för branschaktörer och deras målgrupper.

Ávki, utvecklingsbolag med specialkompetens inom samiska näringar, fortsätter att ta mark. Nyligen fick de uppdraget att driva Turistbyrån i Gällivare, 2018 är det dags att greppa över hela svenska sidan av Sápmi. Genom projektet ”Vallje kreativt med mat” ska landsbygdens företag stärkas och bli mer framgångsrika. Projektet har koppling till Staare 2018, fokus ligger på samisk mat och primärproducenter, men även företag inom kulturella och kreativa näringar ingår i målgruppen.

- Det steg vi tar nu innebär att vi arbetar för hela Sápmi. De senaste åren har vi arbetat innovativt med kulturella och kreativa näringar. Det är roligt att vi får möjlighet att fokusera tydligare på maten och att vi når ut längre geografiskt. Vi ser fram emot nya samarbeten, säger Mattias Berglund, VD på Ávki.

Mattias Berglund säger att samiskt näringsliv behöver bli mer synligt. Under 2018 ska en tillfällig företagsby skapas, popup-event genomföras runt om i Sápmi och samarbeten mellan samiska kockar och restauranger initieras. För att inte uppfinna hjulet på nytt och för att nå ut i rätt led finns ett samarbete med Slow Food Sápmi, branschorganisation för samisk mat och Gaaltije som organiserar firandet av jubileumsåret Staare 2018.

Den första aktiviteten blir under festivalveckan vid samernas nationaldag 6 februari i Staare då minnet av det första samiska landsmötet på svenska sidan av Sápmi firas.

- Vi är glada över Sametingets beslut och ser fram emot att genast starta samarbetet med Ávki. Vi upplever ett intresse kring samisk mat och kultur och företagen är en viktig del av festivalveckan, de skapar både mötesplatser och en kommersiell arena, säger Erika Unnes, projektledare på Gaaltije.

Projektet ska även bidra till ett attraktivt breddat samhälle lokalt och möjliggöra att andra aktörer utvecklas tillsammans.

- Vi hoppas även kunna hjälpa andra regionala företagsfrämjare, nystartsverksamheter och utvecklingsarbeten där samisk kunskap, kompetens och nätverk saknas, säger Mattias Berglund.

´Ávki är en närvarande partner för alla som vi ha en välskött ekonomi och utvecklas. Vi har specialkompetens inom samiskt näringsliv. Företaget bildades 2011 och ägs av Unna tjerusj och Gällivare skogssameby.