Banverket

Avklippt kabel orsakade tågstopp i Uppsala

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 11:07 CET

I två och en halv timme var det stopp för stor del av tågtrafiken genom Uppsala. Banverkets entreprenör klippte av misstag av en elkabel.

Trafikstoppet inträffade strax före klockan åtta på fredagsmorgonen. Två spår kunde trafikera även efter åtta. Kl 10.35 kunde trafiken återupptas på alla spår genom Uppsala.

Banverket skulle flytta ett antal kablar på östra sidan stationen, vid Godsmagasinet, för att schaktmaskinerna skulle kunna börja arbeta på platsen. En av kablarna var strömförande och försörjer viss del av spårområdet med ström.

Ett trettiotal tåg påverkades av stoppet mellan klockan 8 och 9. Ytterligare frågor om hur tågtrafiken påverkas hänvisas till respektive tågtrafikföretag.

Banverket ska nu utreda hur den strömförande kabeln kunde klippas av.


Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik och utvecklar järnvägen med fokus på säkerghet och konkurrenskraft. Vi är 6 500 medarbetare runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Borlänge.

Kontakta:

Delprojektledare
Göran Löfstrand
070-420 03 29

Banverkets presstjänst
08-762 47 00

Information om Banverket:

www.banverket.se