Kristdemokraterna, KD

Avliva myten om fastighetsskatten

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 08:49 CEST

UTTALANDE
Kristdemokraternas partistyrelse
20060423

Avliva myten om fastighetsskatten

- I dagens Sverige tvingas familjer med små ekonomiska marginaler bära en allt större skattebörda. Stigande fastighetsskatt och en allt högre beskattning av drivmedel begränsar människors möjligheter att forma sina egna liv. Detta är en utveckling som måste brytas.

Det säger kristdemokraternas partistyrelse i ett uttalande från helgens sammanträde.

- Regeringens tak och begränsningar till trots kommer fastighetsskatten – en skatt på fiktiva inkomster - att fortsätta stiga med miljardbelopp varje år. 25 miljarder kronor 2005 blev 28 miljarder kronor 2006 som blir 30 miljarder 2007 och 32 miljarder kronor 2008.

- Fastighetsskatten är inte bara oförutsägbar, den är också orättfärdig och urholkar äganderätten. Den strider mot principen om skatt efter bärkraft.

- Kristdemokraterna har presenterat en modell som innebär att fastighetsskatten kan avskaffas i ett enda slag. Myten om att det inte går att avskaffa den statliga fastighetsskatten på ett ansvarsfullt sätt kan därmed avlivas. För oss kristdemokrater är det en prioriterad uppgift att bryta kopplingen mellan marknadsvärdet och fastighetsskatten.

- Av dagens bensinpris är ca 7 kronor per liter skatt. I takt med stigande bensinpriser stiger också statens inkomster. För många med långa inkomster som är beroende av bilen för att kunna ta sig till jobbet eller för att köra barnen till aktiviteter är detta mycket bekymmersamt. Kristdemokraterna föreslår att momsen på drivmedel sänks till samma nivå som för livsmedel, d.v.s. 12 procent. Det ger en sänkning av priset vid pump på i storleksordningen 1 krona och 30 öre.

- Vi måste rusta för de globala utmaningarna på miljöområdet, men den viktigaste åtgärden är att sätta ett större tryck på producenter och förstärkt forskning istället för redan ekonomiskt hårt pressade hushåll.

För mer information:

Ulrica Nilsson
t.f. pressekreterare för Göran Hägglund
0765-27 25 76

Niclas Thorselius
pressekreterare för partiet och riksdagskansliet
076-527 25 70
070-20 600 20

www.kristdemokraterna.se