Östersunds kommun

Avloppsreningsverket sannolikt inte smittkälla

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 14:47 CET

Klockan 14.00 idag höll Östersunds kommun en ny presskonferens om vattnet med följande information.

- Vi har tagit ett steg framåt i utredningen. Höstacken har minskat, sannolikt är det inte avloppsreningsverket i Göviken som är smittkällan, säger Jari Hiltula, miljöchef vid Östersunds kommun.

Smittskyddsinstitutet har analyserat provsvar tagna av vatten vid avloppsreningsverket och jämfört dessa med prover tagna vid vattenverket. Provsvaren visar att det inte är samma parasiter vid vattenverket och avloppsreningsverket. Vid avloppsreningsverket finns både parasiten cryptosporidium och parasiten giardia, vilken ger liknande symptom som cryptosporidium. Parasiten giardia finns dock inte vid vattenverket.

Normala halter
Parasiterna har ungefär samma överlevnadstid i vatten och borde därför ha hittats även vid vattenverket, om avloppsreningsverket skulle ha varit smittkällan. Smittskyddsinstitutet konstaterar samtidigt att det är normala halter av giardia och cryptosporidium vid avloppsreningsverket. Mängden av Cryptosporidium i avloppsreningsverket har dock ökat något efter utbrottet av magsjukan. Detta beror sannolikt på att människor är magsjuka och sprider parasiten genom avföring.

Data från provtagningarna av de 36 personer som har insjuknat bekräftar slutsatsen. Provsvaren visar ingen förekomst av Giardia på de personer som man har tagit avföringsprover på.

Provtagningar fortsätter
Vatten Östersund studerar nu tillsammans med det nationella nätverket VAKA vilka ytterligare reningssteg som kan behövas.

Östersunds kommun fortsätter nu med ytterligare provtagningar för att lokalisera smittkällan. Man väntar också analys på de prover som redan har tagits.

Kommunen har fått in rapporter om missfärgat vatten. Dessa missfärgningar kan komma från de förändringar som har gjorts i reningsprocessen. Prover ska tas under dagen och skickas för analys.

En av åtgärderna Östersunds kommun har vidtagit är att höja klorhalten i vattnet. Om vattnet skulle smaka eller lukta klor så är det en effekt av den vidtagna åtgärden och ingenting som är farligt.

Färre ingående samtal till sjukvårdsrådgivningen
Belastningen på sjukvårdsrådgivningen har minskat något. Föregående dygn hade man 163 inkommande samtal och det senaste dygnet har det minskat till 108 samtal. Hittills har ett femtontal personer uppsökt sjukhuset för vård.

Hittills har cirka 4 500 svar inkommit på enkäten som ligger ute på kommunens hemsida om magsjukesymptom. Dessa enkätsvar har hjälpt Östersunds kommun i utredningen.

Rekommendationen är fortsatt att man ska koka sitt vatten. Information om när man bör koka vattnet och när kranvatten kan användas finns på www.ostersund.se under frågor och svar.

For mer information:
Jörgen Vikström, Pressinformatör, Östersunds kommun: 070-204 88 28