Annehem

Avnotering av Annehem Fastigheter AB

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 13:21 CEST

Ansökan om Annehems avlistning från First North har godkänts av NASDAQ OMX First North den 15 juli 2009. Sista dag för handel är 31 juli 2009.

Peab AB (publ) ("Peab") har genom det uppköpserbjudande som offentliggjordes den 17 april 2009
förvärvat mer än 90 procent av antalet aktier i Annehem Fastigheter AB (publ) ("Annehem").

Ansökan om Annehems avlistning från First North har godkänts av NASDAQ OMX First North den 15 juli 2009. Sista dag för handel är 31 juli 2009.

Till följd av Annehems avlistning och att bolaget numera är en del av Peabkoncernen kommer inte tidigare aviserad delårsrapport avseende den 30 juni 2009 att publiceras.

Ytterligare information avseende det offentliga uppköpserbjudandet finns på respektive bolags hemsidor, www.peab.se och www.annehem.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Andersson, VD Annehem Fastigheter AB (publ)
Tel: +46 40 16 77 86
Mobil: +46 705 90 61 64
pia.andersson@annehem.se
Besök även våra hemsidor, www.annehem.se, www.pointhyllie.se

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Bland de pågående projekten märks planering av nyproduktion av bostäder vid Folkets park samt Point Hyllie som ska byggas i anslutning till Citytunnelns station Hyllie. Annehem bygger också upp en omfattande portfölj av förvaltningsfastigheter i Skåne, där den senaste satsningen är en genomgripande utveckling av Landskronas cityhandel och stadskärna i form av kommersiella lokaler och bostäder.