Mandamus

Avnotering från O-listan

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2003 12:26 CET

Med hänvisning till Börsmeddelanden Aktier 274/03 har Stockholmsbörsen efter begäran från styrelsen i Mandamus Fastigheter AB beslutat att avnotera aktierna i Mandamus Fastigheter AB (ISIN-kod SE0000456386 och Orderboks-ID 1016) från O-listan.

Sista dag för handel är den 19 november 2003 och avnotering sker från och med den 20 november 2003.

Solna den 13 november 2003
Mandamus Fastigheter AB (publ)

Anders Silverbåge
VD

Frågor
Ev frågor besvaras av VD Anders Silverbåge på tfn. 08-566 130 00 eller 0709-11 85 55 eller e-post anders.silverbage@mandamus.se

Mandamus är ett fastighetsbolag som ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5 500 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr.