Avonova

Avonova: Avonova Sverige AB förvärvar Kinnekullehälsan AB

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 11:35 CEST

 

Ägandet i Avonova förändrades under februari 2010. Kinnekullehälsan AB och Mälarhälsor i konsortium inträdde som nya huvudägare. Avsikten med förvärvet var att utveckla Avonova till en rikstäckande aktör inom företagshälsovårdsverksamheten. Detta skulle ske dels genom egenägda regionala företagshälsovårdsföretag, dels via Partners som levererar till kunder som har sk riksavtal med Avonova.

Styrelsen i Avonova har fattat beslut om att föreslå ett förvärv av Kinnekullehälsan AB med säte i Lidköping. Detta företag omsätter 2010 ca 170 Mkr och har 177 anställda. Ägarkretsen omfattar ett 60-tal företag i regionen. Förvärvet sker genom nyemission av aktier till dessa. Totalt emitteras 31 334 160 aktier. Genom förvärvet ökar Avonovas omsättning till över 300 Mkr under 2011.

Förslaget kommer att underställas en extra årsstämma den 29 november 2010. Närmare information om den föreslagna affären kommer att distribueras till aktieägarna i god tid före stämman.

För ytterligare information kontakta:

Inge Karlsson
Styrelseordförande Avonova Sverige AB
Telefon: 070-33 99 160

Per-Anders Gustafsson
VD Avonova Sverige AB
Telefon: 070-69 11 160

www.avonova.se