Avonova

Avonova: Flaggningsmeddelande i Avonova Sverige AB

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:13 CEST

 

(Aktietorget: AVON)

Mälarhälsor AB har utanför börsen träffat avtal om förvärv av 3 801 450 aktier i Avonova Sverige AB. Detta innebär att Mälarhälsors innehav i Avonova därefter uppgår till 14,8 % av röster samt kapital. Transaktionen medför att Mälarhälsor blir den enskilt största ägaren i bolaget.

Säljare av aktierna är Inga Bergvall (1 350 000 aktier), Kåre Gilstring, (1 000 000 aktier), Kapitalkraft i Sverige AB (625 000 aktier), Fylgia AB (501 450 aktier) samt Lystor AB (325 000 aktier).

Mälarhälsor AB, med säte i Västerås, bedriver företagshälsovård i Mälardalen.

Mälarhälsor ser förvärvet som en del i en strategi att stärka och utveckla samarbetet med Avonova och Avonova Partners. - Avonova är inne i ett mycket intressant skede och har lagt grunden för en positiv utveckling framöver, säger Göran Landerdahl, styrelseordförande i Mälarhälsor AB. - Genom Avonova Partners har man skapat ett rikstäckande nätverk som kännetecknas av hög kvalitet och nära kundrelationer. Vi vill aktivt bidra till att utveckla detta vidare, och därmed stärka Avonovas position i branschen.

- För Avonova är det en fördel att ha en stor, engagerad ägare som samtidigt stärker oss som rikstäckande aktör säger Mats Johansson, styrelseordförande i Avonova Sverige AB.
- Mälarhälsor kommer att stärka vår geografiska täckning genom att ingå som leverantörer av företagshälsovård i hela Mälardalen. Tillsammans med våra tidigare Partners har vi nu en unik täckning, framförallt i södra Sverige.För ytterligare information kontakta:

Maria Martinsson
VD Avonova Sverige AB
Telefon: 08-120 124 61
E-post: maria.martinsson@avonova.se

www.avonova.se